Via Ferrata

Via Ferrata

Via Ferrata je takođe aktivnost koja nudi iskustvo i adrenalin i vrlo je tražena od strane posetioca koji posećuju Peć. Ova aktivnost se izvodi na stenama dok ste osigurani uz celo vreme i penjanje će se odvijati kroz stepenice postavljene na tim stijenama. Sada su u Peć -Rugovskoj Klisuri otvorene ukupno 4 Via Ferrata staze koje se nude svim posetiocima željnim doživljaja i avantura na otvorenom. Ove rekreacijske staze koje se razvijaju u stjenovitim dijelovima koje imaju dužinu od 300m do 1000m, a visinu do koje dostižu hodajući do 300m.

Via Ferrata "ARI" pripada vertikalnom tipu ferata i ima dužinu od 450m dok je po težini svrstana u sustav B (umereno teško) koji se svrstava među feratima srednje težine i mogu ga koristiti svi ljubitelji prirode i obični turisti. Penjanje ovom stazom traje 2 do 3 sata. Da bi se to postiglo potrebno je koristiti odgovarajuću osnovnu sigurnosnu opremu kao što su kacige, pojasevi i karabini. Via Ferrata ARI razvijena je pod nadzorom talijanskog stručnjaka koji je takođe certificiran za sigurnost.

Via Ferrata “MAT” i takon ferratave të llojit horizontal dhe ka gjatësi afërsisht 500m ndërsa për nga vështirësia radhitet në sistemin B (Moderately Difficult) dhe radhitet nga ferratat me vështirësi të mesme dhe mund të shfrytëzohet nga të gjith adhuruesit e natyrës si dhe turistët e rëndomët. Për ta realizuar këtë është e nevojshme që të përdoren paisjet adekuate bazike për siguri si: helmeta, brezi dhe karabinat. Via Ferrata MAT është zhvilluar nën mbikëqyrje të eksperit Italian e cila gjithashtu është çertifikuar për siguri.

Via Ferrata “MARIMANGAT” i takon ferratave të llojit horizontal dhe ka gjatësi prej 1000m ndërsa për nga vështirësia radhitet në sistemin D (Difficult) dhe radhitet nga via ferratat me vështirësi të mesme dhe mund të shfrytëzohet nga të gjith adhuruesit e natyrës si dhe turistët me eksperienca. Është më e veçanët pasi që kalon nëpër lartësi deri në 300m duke përjetuar pamjet panoramike të Grykës së Rugovës dhe lumit Lumbardhi i cili gjarpëron përgjatë grykës. Ka gjatësi prej 1km ndërsa për ta realizuar ngjitjen e sajë nevoitet 3 deri në 4 orë. Ajo që e bënë edhe më atraktive është qasja në të që duhet të bëhet përmes urës më atraktive në Kosovë “Ura Tibetiane” e cila është unike e këtij lloji. Kjo urë është atraksion në vete dhe ofron një ndjenjë përjetimi për të gjith vizitorët që e kalojn. Kjo urë gjindet në lartësi prej 60m ndërsa gjatësia e sajë që i lidh dy anët e Grykës së Rugovës është 40m. Për të realizuar Via Ferrata Marimangat është e nevojshme që të përdoren paisjet adekuate bazike për siguri si: helmeta, brezi dhe karabinat ndërsa rekomandohet që grupi ta ketë udhëheqësin gjatë gjith kohës.

Via Ferrata "PEĆINE" spada u tvorove kombiniranog vertikalnog i horizontalnog tipa sa dužinom od 510m dok je po težini svrstana u sustav C (Teško) koji je svrstana po via ferratima srednje težine i mogu ga koristiti svi ljubitelji prirode kao i obični turisti. To je čini još posebnije jer staza prolazi kroz sustav od 8 pećina koje su nekada bile naseljene i imaju drevnu povijest čovječanstva. Maksimalna visina koju dosežu je 900m, dok se ispod cijelo vrijeme može iskusiti tok rijeke Lumbardhi kao i panoramski dio Rugovske Klisure i pogled na Peć. Da bi se to postiglo potrebno je koristiti odgovarajuću osnovnu sigurnosnu opremu kao što su: kacige, pojasevi i karabini.

sr_RS