Via Ferrata

Via Ferrata

Via Ferrata je takođe aktivnost koja nudi iskustvo i adrenalin i vrlo je tražena od strane posetioca koji posećuju Peć. Ova aktivnost se izvodi na stenama dok ste osigurani uz celo vreme i penjanje će se odvijati kroz stepenice postavljene na tim stijenama. Sada su u Peć -Rugovskoj Klisuri otvorene ukupno 4 Via Ferrata staze koje se nude svim posetiocima željnim doživljaja i avantura na otvorenom. Ove rekreacijske staze koje se razvijaju u stjenovitim dijelovima koje imaju dužinu od 300m do 1000m, a visinu do koje dostižu hodajući do 300m.

Via Ferrata "ARI" pripada vertikalnom tipu ferata i ima dužinu od 450m dok je po težini svrstana u sustav B (umereno teško) koji se svrstava među feratima srednje težine i mogu ga koristiti svi ljubitelji prirode i obični turisti. Penjanje ovom stazom traje 2 do 3 sata. Da bi se to postiglo potrebno je koristiti odgovarajuću osnovnu sigurnosnu opremu kao što su kacige, pojasevi i karabini. Via Ferrata ARI razvijena je pod nadzorom talijanskog stručnjaka koji je takođe certificiran za sigurnost.

Via Ferrata "MAT" spada u ferate horizontalnog tipa i ima dužinu od cca 500m, dok je po težini svrstana u sistem B (umjereno teška) i rangirana je po feratima srednje težine i mogu je koristiti svi ljubitelji prirode i obični turisti. Da bi se to postiglo potrebno je koristiti odgovarajuću osnovnu sigurnosnu opremu kao što su: kacige, pojasevi i karabini. Via Ferrata MAT je razvijena pod nadzorom italijanskog stručnjaka koji je također certificiran za sigurnost.

Via Ferrata "MARIMANGAT" (Pauci) pripada horizontalnom tipu ferata i ima dužinu od 1000m, dok je po težini svrstana u sustav D (teško) i sastoji se sa via ferratima srednje težine i mogu je koristiti svi ljubitelji prirode i iskusni turisti. Ovaj tip ferrata je najsposbni jer prolazi kroz visine do 300 metara i pruža panoramski pogled na Rugosku Klisuru i riku Lumbardhi koja vijuga u klancu. Duga je 1km i za uspon je potrebno 3 do 4 sata. Ono što je čini još atraktivnijem je pristup prema njoj koji bi se trebao ostvariti preko najatraktivnijeg mosta na Kosovu "Tibetanski Most" koji je jedinstven te vrste. Ovaj most je sam po sebi atrakcija i pruža osećaj doživljaja svim posjetiteljima koji ga prijeđu. Ovaj most se nalazi na visini od 60 metara, a njegova dužina koja spaja dvije strane Rugovske Kklisure iznosi 40 metara. Za izradu Via Ferrata Pauci potrebno je koristiti odgovarajuću osnovnu sigurnosnu opremu kao što su: kacige, pojasevi i karabini, a preporuča se da grupa uvijek ima vođu.

Via Ferrata "PEĆINE" spada u tvorove kombiniranog vertikalnog i horizontalnog tipa sa dužinom od 510m dok je po težini svrstana u sustav C (Teško) koji je svrstana po via ferratima srednje težine i mogu ga koristiti svi ljubitelji prirode kao i obični turisti. To je čini još posebnije jer staza prolazi kroz sustav od 8 pećina koje su nekada bile naseljene i imaju drevnu povijest čovječanstva. Maksimalna visina koju dosežu je 900m, dok se ispod cijelo vrijeme može iskusiti tok rijeke Lumbardhi kao i panoramski dio Rugovske Klisure i pogled na Peć. Da bi se to postiglo potrebno je koristiti odgovarajuću osnovnu sigurnosnu opremu kao što su: kacige, pojasevi i karabini.