Maja e Rusolisë

Maja e Rusolisë

Planina Rusolis je jedna od atraktivnih planina Kosova koja se nalazi u severnom delu Peći na granici sa Crnom Gorom. Najviša tačka ove planine je vrh istog imena kao i "Vrh Rusolia" i svrstava se na vrhove koji dostižu visinu od preko 2000m. Rusolijeva najviša tačka dostiže visinu od 2381 m (7815 stopa). Maja e Rusolisë je jedna od atrakcija nacionalnog parka Prokletija, a takođe i atrakcija na Kosovu koju u različitim godišnjim dobima sakupluju mnogi planinari, i ljubitelji prirode. To je vrlo strateška tačka koja povezuje planinu Istok sa planinama Rožaje iz Crne Gore, kao i Pećkim planinama.

Osvajanje ovog vrha može se moze dostici iz dva smera. Slediti put do Klisurea Rugova da bi se zatim prišlo selu Shtupeq i Madh, Podi Jakupit i Shtedim gdje onda može početi uspon, kao i drugim smerom putem Lipe do planine Rusolia i nastaviti penjenje. Uopšte osvajanje obih strana ovog vrha nije teško pa je ovaj vrh vrlo atraktivan za svakog planinara, pa čak i posetioca koji želi provesti atraktivan dan u prirodi uživajući u prekrasnim prirodnim krajolicima i razvijajući rekreativne aktivnosti.

Atraktivni vrhovi Peći

sr_RS