Komuna e Pejës

Kosovë / Pejë

Kodi Postal: 30000

Tel: +381 (0) 39 423 949

Email: pejatourism@yahoo.com

Pejatourism@hotmail.com